SOAL ULANGAN UMUM MULOK SEMESTER II KELAS V BAHASA TOLAKI

SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN  2011 / 2012

                                        Mata Pelajaran            : MULOK (Bahasa Tolaki)
                                        Kelas                          : V
                                        Waktu                         : 90 Menit
                                        Hari / Tanggal             :

 

Basa’I ano meambo sarita I loluno ni ino!

Tudu ta’u tembono nolaa nio mororai ole’o owose ole nio a’no Indonesia, leto tanggala hupolo pitu wala hoalu anondee mokula pembelingasi’a kampo. Wulasako tondopi, ambarariki, wawobata tana, pamba laika ‘ako ano penelingasi, leto I hawi nio teporambu I balai, nolaa tumoranggai, nggo tebumbu mo’onggo nio mepelingasi. I hawi I teporombua I balai no te’eni odesa.
“Wuluako ra’I laika ano piriki me’ambo, iamo nonio iwoi tetondo, ano lala’ike mesolono lako I anggadola”.
“Otuono to’onggo mombariki ano me’ambo, ieto ouoro parendaro. Pamarenda iwawo ano penggena rongan iamo memokosisi okamoo. Ieto ato mperaraka teembe hae kano tetanggo iwoi mo anggo peti alu’ anoto ano buroto, sala te’esi ano anggo kumono keito mereawiwi. Ronga pambalaika ano pelelinggasi, teembe keno merembe pamba laika dadio kolele nggo mo’ia. Hendeakono osao, olipa, olehu moro luwuako awote hakino.

I.         Powe’I osemba (x) a, b, c dan d  tetekono pandodahano, loluno ni’ino!

1.      Wuluako ra’I laika ano pinariki .....
a. me’ambo                                            c. mokula
b. mosa’a                                               d. mosele
2.      Tanggala opio wula owese no Indonesia .....
a. hopula ano                                         c. hopula hoalu
b. hopula pitu                                         d. hopula osio
3.      O hawo otuo’no ato pepariki me’ambo.....
a. iamo monio iwoi tetanggo                 c. mosele rai laika
b. ano tetanggo ki iwoi                          d. no’onggo nio mopelingasi
4.      Keno tetanggo iwoi nggo peti olu.....
a. o tehu                                                 c. buroto
b. omanu                                                d. osapi
5.      Inae lala meparenda ano nio mo mbelingasi.....
a. iama                                                   c. ina
b. ipue                                                    d. odesa
6.      Keno morembe pamba laika dadio moia kotele hendeako.....
a. osao                                                    c. to’ono
b. oewmbe                                             d. laika
7.      Haki hawo nggo kumonokeito keno memburoto .....
a. tewuwuta                                           c. oreowiwi
b. habki ulu                                            d. haki tia
8.      Keno mosida membopaho keika toro.....
a. o wese                                                c. masangena
b. marasai                                               d. masukara
9.      Keto onggo laku mesikola meruku .....
a. I hana                                                 c. mepalili
b. I moeri                                               d. meotongano
10.  Ano metuondo mbelausu tanianggi hori o galu nio wairo .....
a. monda’u                                             c. mbolasu
b. mesese                                               d. mekasu
11.  I nae mongare mesikola keiki.....
a. pewowi                                              c. mesida
b. pindara                                               d. magaga
12.  Ana sikola sawingino meambo no.....
a. poiso                                                  c. me pokonda’u
b. mepae-pae                                          d. nonton
13.  Keno mokonomu poalo ..... au poinu.
a. o pingga                                             c. otembe
b. iwoi                                                    d. otonde
14.  Keu ehe mongga’a okela, tindahikaa au pambaho.....
a. o pundi                                               c. onanga
b. o dati                                                 d. okela
15.  Topepambaharo pakakasono.....
a. o pade ano tanggali                            c. linggisi ano sikupa
b. tanggali ano akasu                             d. opade ano linggisi
16.  Mbaraai pongga osaha, keike saru ..... buli-bulimu
a. mpa’i                                                  c. morere
b. mo’ahi                                                d. momani
17.  Keno peroka’o amamu ohawo pandotahamu.....
a. ie                                                        c. aue
b. oho                                                     d. uhu-uhu
18.  Ari mososowi o pae nina’a.....
a. ine ala                                                 c. ine iwoi
b. me wuta                                             d. ine kasu


19.  Meambono to poiso ne.....
a. kasu                                                    c. wuta
b. kasoro                                                d. watu
20.  Ku ara ara’I monggali taipa keno ..... tandono motaha
a. kono                                                   c. momami
b. metonda                                             d. motaha
II. Poke mbepasangike pondatalano lala I loluno ni’ino!
1.       I naku mondanggali o galu                                            a. kebun dibayar tadi
2.      I Nia etai teburi tamono                                                 b. Nia ikut tertulis namanya
3.      Pembahora niwada ingoni                                              c. sapi ditarik tadi pagi
4.      O sapi ninunu ungoni mo’oru oru                                  d. berapa harganya
5.      Opio olino                                                                      e. saya menyangkul sawah
                                                                                       f.  sapi makan rumput
III. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia?
1.      Mende teemu au moisa
2.      O dahu nilanggu sambe telotu
3.      Karadano tesaku ine pundi
4.      Teteno’ito ona owatu ihawi
5.      Wula usa orambe merare toro

----------------========== Selamat Bekerja ========-----------------Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "SOAL ULANGAN UMUM MULOK SEMESTER II KELAS V BAHASA TOLAKI"

Post a Comment

Berkomentarlah Sesuka Hati Anda