Surat Kuasa Pengambilan Gaji

CONTOH SURAT KUASA PENGAMBILAN GAJI GURU

SURAT KUASA


Saya  Yang bertanda tangan dibawah ini :

            Nama                           :  . Siti ,A.Ma

           
NIP                             :   19820110 201001 2 880


Jabatan                                    :    Guru SDN 2 Mowila


            Alamat                        :    Desa Mowila Kecamatan Mowila

Dengan ini memberi kuasa kepada   :


            Nama                           :     Enggu

           
            NIP                             :      131747045

           
            Jabatan                                    :   Bendahara Gaji Cabdis kec.Mowila

           
Alamat                        :  Desa Sabulakoa Kecamatan Landono


Untuk mengambil gaji bulan  ……… (                         ),

Demikian Surat Kuasa ini saya buat, untuk dipergunakan selanjutnya.                                                                                    Mowila, 7 Juni 2010
Penerima Kuasa,                                                         Pemberi Kuasa,
Enggu                                                                          Siti ,A.Ma
Nip. 131747654                                                          Nip. 19820110 201001 2 880


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Surat Kuasa Pengambilan Gaji"

Post a Comment

Berkomentarlah Sesuka Hati Anda